ภาพกิจกรรม
รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 กันยายน 2565 นายอำนวยวิชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการ อ.อลิสรา ไชยวงศ์ อ.พิมพ์ใจ ปัญญานำนักศึกษา ที่ได้รับเลือกเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2565 ได้แก่
1. นางสาวเอ ลุงซู ระดับชั้น ปวส.
2. นางสาวสุพรรณี อุ่นเรือน ระดับชั้น ปวช.
3. นายธนัช วุ่นนะ ระดับชั้น ปวช.
ณ หอประชุมเซนโยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ทางวิทยาลัยขอแสดงความยินดีด้วยครับ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,14:55   อ่าน 94 ครั้ง