ฝ่ายบริหาร

นายทศพร พรหมประกาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา