ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2565
วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝางเป็นตัวแทนอำเภอฝาง ได้อบรมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2565 ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,14:50   อ่าน 92 ครั้ง