ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ บ้านสันทรายคองน้อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 อ.อำนวย วิชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา อ.หาญ เมืองสุข หัวหน้างานกิจกรรม และนายตาดำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ บ้านสันทรายคองน้อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,14:48   อ่าน 83 ครั้ง